Pareigų aprašymas Spausdinti

Grupės patarėjas atlieka šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: