Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKLAŲ MINISTERIJOS 
VYRESNYSIS PATARĖJAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: