Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PATARĖJA


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: