Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PATARĖJA

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: