Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PATARĖJA

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: