Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: