Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VYRIAUSIOJI PATARĖJA

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: