Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PATARĖJA

 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: