Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 
VYRIAUSIOJI PATARĖJA

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: