Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: