Pareigų aprašymas Spausdinti

Siekiant įgyvendinti skyriui teisės aktais pavestus uždavinius šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: