Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: