Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS TEISININKĖ

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: