Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
VADYBOS IR ORGANIZAVIMO ANALITIKĖ

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: