Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
TARNAUTOJA, ATLIEKANTI BENDRAS FUNKCIJAS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: