Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJA


Siekdamas įgyvendinti skyriui teisės aktais pavestus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: