Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: