Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS
KALBOS TVARKYTOJA

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: