Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
 INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS ARCHYVARĖ

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: