Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
ORGANIZACINIO SKYRIAUS PATARĖJA

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: