Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
SLAPTUMO SKYRIAUS VEDĖJA


Siekdamas įgyvendinti skyriui teisės aktais pavestus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: