Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
ORGANIZACINIO SKYRIAUS
VADYBOS IR ORGANIZAVIMO ANALITIKĖ

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: