Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO 
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
 TEISININKAS


Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: