Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: