Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR VIETOS SAVIVALDOS
POLITIKOS GRUPĖS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

.