Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KANCLERIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: