Pareigų aprašymas Spausdinti

Siekdamas  įgyvendinti skyriui teisės aktais pavestus uždavinius šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: