Pareigų aprašymas Spausdinti

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS
VADOVAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: