Pareigų aprašymas Spausdinti

STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS
RYŠIŲ SU ŽINIASKLAIDA SPECIALISTAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: