Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: