Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: