Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 
BENDROJO DEPARTAMENTO 
RAŠTVEDYBOS IR GYVENTOJŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS 
ADMINISTRATORIUS REFERENTAS 


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: