Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ VICEMINISTRAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas šiose specialiosiose veiklos srityse: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:  

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: