Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ VICEMINISTRAS 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas šiose specialiosiose veiklos srityse: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: