Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VYRIAUSIASIS PATARĖJAS 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: