Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖSAUGOS ATAŠĖ
LIETUVOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE EUROPOS SĄJUNGOJE  


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – Lietuvos Respublikos užsienio politikos vidaus reikalų srityje įgyvendinimo: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:  

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: