Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
DIREKTORIUS  


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: