Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
VYRESNYSIS PATARĖJAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas  einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: