Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
Regioninės POLITIKOS STRATEGINIO KOORDINAVIMO SKYRIAUS
VEDĖJAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis  valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: