Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
REGIONINĖS POLITIKOS STRATEGINIO KOORDINAVIMO SKYRIAUS 
PARAMOS ADMINISTRAVIMO SPECIALISTAS 


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: