Pareigų aprašymas Spausdinti

REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO SKYRIAUS
PATARĖJAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: