Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas valstybės einantis tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: