Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
EUROPOS SOCIALINIO FONDO SKYRIAUS
PARAMOS ADMINISTRAVIMO SPECIALISTAS   


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: