Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS  


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias  pareigas einantis  valstybės  tarnautojas turi  atitikti  šiuos  specialiuosius  reikalavimus: