Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VIEŠOJO SAUGUMO IR MIGRACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO
VYRESNYSIS PATARĖJAS 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: