Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VIEŠOJO SAUGUMO IR MIGRACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO
DOKUMENTŲ TVARKYTOJAS  


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus: