Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
TEISĖS DEPARTAMENTO
TEISĖKŪROS IR TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS
PATARĖJAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: