Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VYRESNYSIS PATARĖJAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: