Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 
TEISĖS DEPARTAMENTO 
TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ VERTINIMO SKYRIAUS  
VEDĖJAS 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:  

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: