Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
TEISĖS DEPARTAMENTO
TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ VERTINIMO SKYRIAUS
PATARĖJAS 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: