Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO DEPARTAMENTO
EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS
VEDĖJAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis  valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: