Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKLŲ MINISTERIJOS
TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO DEPARTAMENTO
EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: