Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
RAŠTVEDYBOS IR GYVENTOJŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS  

 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:   

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: