Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
RAŠTVEDYBOS IR GYVENTOJŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS
DOKUMENTŲ TVARKYTOJAS  

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: